FILTRER() igjen – nå både rader og kolonner

Filtrer-funksjonen er ekstremt effektiv på filtrering av rader, som du kan se i artikkelen Filtrer() – bare lekkert, men har også mulighet for å filtrere kolonner. I dette eksemplet viser vi hvordan du filtrerer både rader og kolonner fra et datasett. Excelboken som brukes i eksemplet finner du lenke til nederst i artikkelen.

Les også: FILTRER() – bare lekkert
Les også: FILTRER() Filtrere på dato, klokkeslett og hverdag

(Artikkelen fortsetter under videoruten. )

Formelen vi benytter

=FILTRER(FILTRER(GateAdresser!C:H;GateAdresser!F:F=O2);{1\0\1\1\0\1})

Delen av formelen som filtrerer ut rader, er

FILTRER(GateAdresser!C:H;GateAdresser!F:F=O2)

Så filtrerer vi dette resultatet på kolonne-nivå med FILTRER() igjen ved å pakke det inn med FILTRER() igjen

=FILTRER('Filtrerte rader';{1\0\1\1\0\1})

IKKE intuitivt dette. Parameteret {1\0\1\1\0\1} gjetter man seg ikke til uten videre… Oppskriften er at du setter 1 hvis du vil ha med kolonnen i uttrekket, og 0 (null) hvis du ikke vil ha den med.

I de filtrerte radene har vi med med kolonnene C til H, altså 6 kolonner. Da MÅ kolonnefilteret ha 6 ettall/nuller. Stemmer ikke antallet ettall og nuller med antall kolonner i uttrekket, returnerer formelen #VERDI!

Svært lite pedagogisk dette, men det er effektivt.

I eksemplet har jeg filtrert på området C:H. Dette er latmannsverk. FILTRER() vil da filtrere 1048576 rader, og hvis du har mange formler, vil det kunne påvirket beregningstiden. Når du bruker FILTRER(), så angi et maks antall rader som skal behandles:

=FILTRER(FILTRER(GateAdresser!C2:H20000;GateAdresser!F2:F20000=O2);{1\0\1\1\0\1})

Last ned Excelboken her: Filtrer() både rader og kolonner (11 downloads )

Similar Posts