Et eksempel på automatisering med Excel: Transportsentralen Indre Østfold

Transportsentralen Indre Østfold bruker SmartDok‘s massetransportmodul for å registrere kjøringen sin. Utfordringen var etterarbeidet med de registrerte dataene som var nødvendig for å sette opp fakturagrunnlaget. Med over 2000 registreringer per måned, var det mye manuelt arbeid. Vi fikk jobben med å automatisere genereringen av fakturagrunnlaget. Resultatet kan du se her.

Similar Posts