Budsjettering av lønn på avdelinger og prosjekter

Å sette opp lønnsbudsjett når man har mange ansatte, avdelinger og prosjekter kan være en omstendelig jobb. Dette programmet gir relativt god støtte i den prosessen.

Informasjonsfelter og kalkulerte verdier:

Ansatte
 • Ansattnummer
 • Ansattnavn
 • Avdeling
 • Årslønn
 • Stillingsprosent
 • Fødselsår
Kalkulerte verdier, ansatte
 • Månedslønn
 • Lønn 11 måneder
 • Alder
 • Feriepenger
 • Lønn totalt, 11mnd + feriepenger

Avdeling

 • Avdelingsnummer
 • Avdelingsnavn
Kalkulerte verdier, avdeling
 • Lønnskostnad per avdeling

Prosjekt

 • Prosjektnummer
 • Prosjektbeskrivelse
Kalkulerte felter, prosjekt
 • Lønnskostnad per prosjekt

Data, resultat av budsjetteringsprosessen

 • Avdelingsnummer
 • Avdelingsnavn
 • Ansattnummer
 • Ansattnavn
 • Prosjektnummer
 • Prosjektnavn
 • Prosentfordeling per ansatt per prosjekt
 • Lønnskostnad per ansatt og prosjekt
(Artikkelen fortsetter under videoruten. )
Budsjettering av lønn på avdeling og prosjekter

Last ned Excelboken her: Budsjettering av lønn på avdeling og prosjekt (191 downloads )

Similar Posts