Viser det ene resultatet

  • Timeregistrering i Excel

    kr 49,00

    Timeregistrering i Excel.

    Steffen lurer på om det går an å bruke Excel til å registrere timer ved å skrive inn fra/til klokkeslett og at Excel deler opp tiden i normaltid, overtid 50% og overtid 100%. Her har du et enkelt skjema for timeregistrering.